Skip to main content
Oferta dla naszych klientów
Public Relations

W ramach działań public relations i media relations zarządzamy całością kontaktów z otoczeniem biznesowym oraz mediami. Dostarczamy mediom materiały prasowe zgodne z ich zapotrzebowaniem i profilem. Aranżujemy wywiady i wypowiedzi. Działamy w zakresie kreowania i pozycjonowania ekspertów. Utrzymujemy stały kontakt przedstawicielami mediów branżowych i ogólnoinformacyjnych o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Inicjujemy kontakt oraz badamy bieżące potrzeby informacyjne współpracujących podmiotów. Monitorujemy media (prasa, Internet, TV, radio), opracowujemy jakościowe i ilościowe raporty wizerunkowe.

Public Affairs

Na pozytywny wizerunek firmy bądź marki ma duży wpływ nawiązywanie współpracy oraz dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami. Utrzymywanie tych relacji ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku, a także sprzyjających warunków rozwoju działalności biznesowej na danym rynku. Działania z zakresu public affairs są często składową kampanii społecznych czy edukacyjnych, a także określonych działań z zakresu CSR. Oferujemy doradztwo z zakresu public affairs na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim.

CSR

Tworzymy i prowadzimy kampanie CSR, jako narzędzie budujące pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz, a także wspierające komunikację wewnętrzną. Firmy odpowiedzialne społecznie są lepiej postrzegane przez swoją grupę docelową.

Social Media

Opracowujemy kompleksową strategię komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter). Przygotowujemy kreacje oraz optymalizujemy kampanie Facebook Ads we wszystkich formatach reklamowych. Dobrze zaplanowana komunikacja w social media, żeby była efektywna i skuteczna musi angażować odbiorców, zwiększać lojalność a przede wszystkim musi być spójna ze strategią komunikacyjną firmy.

Events

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, koordynację oraz wsparcie medialne ważnych wydarzeń: konferencje i spotkania prasowe, warsztaty, briefingi, spotkania z liderami opinii, panele dyskusyjne, wizyty ważnych osobistości (prezesów, ekspertów firmy) itp.

Szkolenia

Świadczymy kompleksowy zakres usług związanych z prezentacją przed kamerą, wywiadami radiowymi, wystąpieniami przed audytorium, które dopasowane są do potrzeb i specyfiki działalności organizacji. Wprowadzamy uczestników w kwestie związane z komunikacją medialną i public relations oraz rynkiem mediów i współpracą z dziennikarzami.iów i zasad współpracy z dziennikarzami.

Szkolenie medialne – szkolenie kompleksowo przygotowuje do kontaktów z mediami. Intensywny trening przed kamerą prowadzony przez doświadczonych dziennikarzy i trenerów sprawi, że wypowiedzi przed kamerą staną się łatwiejsze.

Szkolenie z podstaw PR – szkolenie dedykowane firmom, które chcą zwiększyć wiedzę swoich pracowników na temat mediów i zasad współpracy z dziennikarzami.

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Z przyjemnością porozmawiamy o Twoim projekcie.