Przewiń niżej
O

O nas

Profesjonalizm i zaufanie

Green Communication jest zespołem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji public relations oraz public affairs. Know-how agencji to ponad dwudziestoletnie doświadczenie zespołu. Od 1996 roku aktywnie uczestniczymy w najważniejszych zmianach polskiej Służby Zdrowia i polskiej gospodarki.

Specjalizujemy się w budowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych podmiotów prywatnych i instytucji. Opracowujemy i koordynujemy angażujące kampanie społeczne o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym. Realizujemy strategie CSR dla firm i produktów. Tworzymy portrety medialne oraz koordynujemy działania Media Relations w przestrzeni on-line i off-line. Skutecznie wspieramy, szkolimy z zakresu crisis managment oraz koordynujemy działania antykryzysowe. Doradzamy w zakresie zasad i sposobów postępowania prowadzących do uzyskania zmian systemowych, priorytetowych dla bieżącej działalności biznesowej podmiotów. Prowadzimy działania wizerunkowe, zgodnie z aktualną strategią oraz zasadami odpowiedzialnego biznesu.

Współtworzymy strategie komunikacji oraz aktywności przedsiębiorstw w kontekście wyzwań cywilizacyjnych jak: kryzysy ekonomiczne, zmiany demograficzne i klimatyczne oraz związane z tym zagrożenia. Wspieramy działania związane z promocją zdrowego stylu życia oraz edukacją w zakresie ekologii.

Współpracujemy z firmami o zasięgu lokalnym oraz z międzynarodowymi korporacjami. Utrzymujemy stały kontakt z polskimi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi. Wspieramy podmioty odpowiedzialne za edukację zdrowotną oraz komunikację społeczną w zakresie ważnych inicjatyw publicznych.

Więcej o nas

Od lat pro bono wspieramy misję edukacyjną Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie, Fundacji Razem W Chorobie, Fundacji Watch Health Care. Partnerem merytorycznym naszych kampanii jest między innymi Polska Unia Onkologii, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, ISP PAN.

Medyczna Racja Stanu oraz Ratujmy Klimat to autorskie projekty, które powstały w odpowiedzi na potrzeby zmian systemowych w obszarze zdrowia oraz ochrony środowiska w Polsce.

Dzięki wieloletniemu partnerstwu mediów wspieramy i inicjujemy dialog między opiniotwórczymi organizacjami naukowymi, biznesowymi, decydentami i społeczeństwem, którego głównym celem jest dobro każdego pacjenta i sprawne funkcjonowanie systemu Ochrony Zdrowia.

O

Oferta

Dla Naszych klientów:

Public Relations

W ramach działań public relations i media relations zarządzamy całością kontaktów z otoczeniem biznesowym oraz mediami. Dostarczamy mediom materiały prasowe zgodne z ich zapotrzebowaniem i profilem. Aranżujemy wywiady i wypowiedzi. Działamy w zakresie kreowania i pozycjonowania ekspertów. Utrzymujemy stały kontakt przedstawicielami mediów branżowych i ogólnoinformacyjnych o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Inicjujemy kontakt oraz badamy bieżące potrzeby informacyjne współpracujących podmiotów. Monitorujemy media (prasa, Internet, TV, radio), opracowujemy jakościowe i ilościowe raporty wizerunkowe.

Public Affeirs

Na pozytywny wizerunek firmy bądź marki ma duży wpływ nawiązywanie współpracy oraz dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami. Utrzymywanie tych relacji ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku, a także sprzyjających warunków rozwoju działalności biznesowej na danym rynku. Działania z zakresu public affairs są często składową kampanii społecznych czy edukacyjnych, a także określonych działań z zakresu CSR. Oferujemy doradztwo z zakresu public affairs na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim.

CSR

Tworzymy i prowadzimy kampanie CSR, jako narzędzie budujące pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz, a także wspierające komunikację wewnętrzną. Firmy odpowiedzialne społecznie są lepiej postrzegane przez swoją grupę docelową.

Social Media

Opracowujemy kompleksową strategię komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter). Przygotowujemy kreacje oraz optymalizujemy kampanie Facebook Ads we wszystkich formatach reklamowych. Dobrze zaplanowana komunikacja w social media, żeby była efektywna i skuteczna musi angażować odbiorców, zwiększać lojalność a przede wszystkim musi być spójna ze strategią komunikacyjną firmy.

Events

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, koordynację oraz wsparcie medialne ważnych wydarzeń: konferencje i spotkania prasowe, warsztaty, briefingi, spotkania z liderami opinii, panele dyskusyjne, wizyty ważnych osobistości (prezesów, ekspertów firmy) itp.

Szkolenia

Świadczymy kompleksowy zakres usług związanych z prezentacją przed kamerą, wywiadami radiowymi, wystąpieniami przed audytorium, które dopasowane są do potrzeb i specyfiki działalności organizacji. Wprowadzamy uczestników w kwestie związane z komunikacją medialną i public relations oraz rynkiem mediów i współpracą z dziennikarzami.
Szkolenie medialne – szkolenie kompleksowo przygotowuje do kontaktów z mediami. Intensywny trening przed kamerą prowadzony przez doświadczonych dziennikarzy i trenerów sprawi, że wypowiedzi przed kamerą staną się łatwiejsze.
Szkolenie z podstaw PR – szkolenie dedykowane firmom, które chcą zwiększyć wiedzę swoich pracowników na temat mediów i zasad współpracy z dziennikarzami.

Dotychczas zaufali nam

Kontakt

GREEN COMMUNICATION Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Dąbrowskiego 3/14
02-558 Warszawa
NIP: 5213795977
REGON: 368372280

Anna Jasińska - Prezes

jasinska@greencomm.pl, Tel. 734 439 122

Grażyna Mierzejewska - Dyrektor Rozwoju Biznesu

mierzejewska@greencomm.pl, Tel. 734 437 337

Anna Kowalska

kowalska@greencomm.pl, Tel. 734 460 791

Łukasz Cabaj - Dyrektor Finansowy

cabaj@greencomm.pl, Tel. 734 439 125

Patrycja Jana

jana@greencomm.pl, Tel. 734 439 123